2005

Under året har föreningen anordnat sångkvällar för föreningens medlemmar i Klosterkyrkan söndagar kl 20. Vi har träffats ungefär varannan vecka under terminen och oftast varit 10-20 deltagare.

Måndagen den 23 maj anordnades en exkursion till Oxhagen vid Fyledalen för att musicera med parningslystna lövgrodehannar vid fullmåne. Ett tiotal medlemmar deltog.

Söndagen den 14 augusti var det sångkväll vid stenbrottet i Dalby.

Fullmånessjungning i Skrylle 19 augusti.

Gösta & Skye höll en övertonsworkshop i Lund den 24 och 25 september.

Gösta & Skye höll en workshop på Solberga i samband med skördefesten på Öland 28-30 september. Ölandssångarna deltog också med övertonssång i skymningen på Ismanstorps fornborg.

Medlemmar i SONG deltog i övertonssångworkshop på körfestivalen i Liberec i norra Tjeckien. Ledare var den tjeckiske körledaren Jan Stanek och den tyske övertonssångaren Wolfgang Saus.

Föreningen SONG bildades i april 2005 på initiativ av föreningens ordförande Gösta Petersen inspirerad av GONG, den danska föreningen för övertonssång.

 
Joomla Template: by JoomlaShack