2006

Under året har föreningen anordnat sångkvällar för föreningens medlemmar i Klosterkyrkan söndagar kl 20. Vi har träffats ungefär varannan vecka under terminen och oftast varit 10-20 deltagare.

Gösta & Skye höll en övertonsworkshop i Lund den 28-29 januari.

Ashish Sankrityayan besökte Lund 19 februari och SONG arrangerade en välbesökt konsert i Klosterkyrkan söndagen den 19 februari. Efterföljande dag hölls en Workshop i Vita Huset som också blev mycket uppskattad.

Gösta & Skye höll en övertonsworkshop i Lund den 23 och 24 september.

Gösta & Skye höll en workshop på Solberga i samband med skördefesten på Öland 29-30 september. Ölandssångarna deltog också med övertonssång i skymningen på Ismanstorps fornborg samt på Sonjas Keramik på natten.

5 november 2006: Rop, övertoner och flöjttoner vid Billebjär för Naturbussresenärer.

Tyva Kyzy gjorde ett bejublat besök i Malmö-Lundregionen 28-31 oktober. Tyva Kyzy (Tuvas Döttrar) är den första och enda kvinnliga grupp i Tuvarepubliken som sjunger alla sorters tuvinsk övertonssång. Att sjunga flera toner samtidigt har traditionellt sett varit en manlig angelägenhet. Det har varit tabu för kvinnor. Kvinnor som sjöng, har fått höra att det sänker vitaliteten hos deras män och försvårar förlossningarna. Om de inte slutade självmant, har deras familjer hindrat dem. Ett fåtal har trotsat förbudet. Bland dem finns kvinnorna i Tyva Kyzy.

 
Joomla Template: by JoomlaShack