Kurs på Liberiet i Lund lördagen 3 och söndagen 4 februari 2007. Kursledare: Gösta Petersen och Skye Løfvander.

Välkommen till övertonssångens spännande värld!

Om du vill få en djupare insikt i vad som menas med klang, förstå hur varje ton är sammansatt av olika deltoner, så kallade övertoner och lära dig att tydliggöra de olika övertonerna, så att de framträder som enskilda toner.

Om du vill fascineras av hur man kan sjunga melodier med klara flöjtliknande övertoner bara genom att ändra klangen på en ton, lära dig sjunga tvåstämmigt med dig själv och sjunga mycket djupa bastoner. På kurserna brukar vi öva mest i grupp, men det blir också ett visst utrymme för individuell rådfrågning. Det handlar också mycket om att träna sig att lyssna på sin egen röst...

 
Joomla Template: from JoomlaShack