Onsdagen den 5 juni 2013 anordnades en workshop i mongolisk strupsång på Vita huset, Djunigs Khan, Lund. Workshopen leddes av Hosoo och Transmongolia och lockade ett 10-tal deltagare.

Workshopen var een av aktiviteterna under Transmongolias besök i Skåne, där huvudsyftet denna gång var skolföreställningar på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg.

 
Joomla Templates: by JoomlaShack